Về bản thân

Họ Tên: Nguyễn Trọng Hưng

Ngày sinh: 1995

Quê quán: Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. 

Tốt nghiệp Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2017.

Nghề nghiệp: Đang là freelancer tại nhà về mảng Marketing online bao gồm có SEO, Facebook ads, Google Adwords. 

Địa chỉ: Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. 

 Liên hệ với mình qua Email: nguyentronghunghaui@gmail.com hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình

Năm 2 đại học
Năm 2 đại học
Tôt nghiệp tháng 4-2017
Tôt nghiệp tháng 4-2017

HIện tại ngoài làm freelancer ra mình còn bán hàng gốm sứ. Anh em nào rảnh qua nhà mình tại địa chỉ: 79 GIang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. 

Đây là video nhà mình sản xuất đồ gốm sứ.

Mọi quan tâm anh em vào website: http://gomsuloian.vn/