Strainght Arm Pulldown

Strainght Arm Pulldown là bài tập sử dụng chuyển động mở vai để tập luyện cho phần cơ xô. Khi vai bạn mở phần cơ lưng giữa và cơ tay trước không còn được tác động nhiều. 

Việc tiên quết đầu tiên là bạn phải nắm được

– CẤU TẠO, CHỨC NĂNG của cơ LƯNG XÔ: http://hungnguyentrong.com/cau-tao-chuc-nang-cua-co-lung-xo.html.

– Cách tập đúng cơ lưng xô: http://hungnguyentrong.com/tap-lung-xo.

Hai bài viết trên giúp bạn hiểu rõ được cách cơ lưng xô hoạt động, từ đó có cảm nhận tốt hơn. Làm cách tập lưng xô đúng hơn..

Yêu cầu thiết bị, phụ kiện:

Các bài tập liên quan khác: 


Video Strainght Arm Pulldown.


1. Tổng Quát bài Strainght Arm Pulldown.

– Strainght Arm Pulldown tập trung tối đa vào phần xô. Mọi áp lực đều được xuyên suốt trong quá trình chuyển động của động tác. Các bài tập với tạ đơn hay tạ đòn không FULLROM như Strainght Arm Pushdown.

– Việc bạn thẳng cánh tay sẽ tác động nhiều vào phần cơ Teres Major (Cơ tròn lớn). Điều này tốt cho việc phát triển độ rộng của cơ xô. Cùng với cơ tròn lớn cơ vai sau cũng được tác động rất nhiều. 

teres major

2. Kỹ Thuật Strainght Arm Pulldown.

– Bắt đầu: Bạn đứng trước máy tập. Chân của bạn để rộng bằng vai. Nắm  lấy thanh đòn với độ rộng giữa 2 tay lớn hơn vai, sao cho cánh tay tạo với mặt đất một góc 45 độ. Trên đây là tư thế chuẩn bị của bạn.

– Gồng cơ xô kéo tay bạn xuống cùng với thanh đòn. Luôn duy trì tay thẳng trong cả quá trình tập. Khi kéo xuống tập thật chậm để cơ xô hoạt động hết mức . Từ từ đưa tay về vị trí bắt đầu. Hoàn thiện 1 reps. Ngoài ra bạn có thể sử dung Triceps Rope thay thế cho thanh đòn để đạt hiệu quả cao hơn.

Tricep rope
Tricep rope

3. Khi nào tập Strainght Arm Pulldown.

-Strainght Arm Pulldown một trong những bài tập xô có ROM dài nhất. Động tác dễ thực hiện không đòi hỏi dụng cụ đặc biệt, Mọi người nắm được kỹ thuật động tác đều có thể tập được.

Nếu bạn thấy bài viết về Strainght Arm Pulldown hay thì Share giúp mình nhé. 

Post Comment