Liên hệ

Họ Tên: Nguyễn Trọng Hưng

Ngày sinh: 1995

Quê quán: Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. 

Tốt nghiệp Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2017.

Nghề nghiệp: Đang là freelancer tại nhà về mảng Marketing online bao gồm có SEO, Facebook ads, Google Adwords. 

Địa chỉ: Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. 

 Liên hệ với mình qua Email: nguyentronghunghaui@gmail.com hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình