Featured on CHÂN MÔNG ĐÙI

What's New

Pendlay Row

Pendlay Row là bài tập Compound sử dụng chuyển động của rất nhiều nhóm cơ…
Hyper Extensions

Hyper Extensions là động tác gập lưng dưới với Hyperextension bench. Nằm úp xuống ghế…
SUMO DEADLIFT

SUMO DEADLIFT là: bài tập nâng cao của bài Conventional Deadlift. Có phần tay cầm…