What's New

Strainght Arm Pulldown

Strainght Arm Pulldown là bài tập sử dụng chuyển động mở vai để tập luyện…
Pendlay Row

Pendlay Row là bài tập Compound sử dụng chuyển động của rất nhiều nhóm cơ…
Hyper Extensions

Hyper Extensions là động tác gập lưng dưới với Hyperextension bench. Nằm úp xuống ghế…
SUMO DEADLIFT

SUMO DEADLIFT là: bài tập nâng cao của bài Conventional Deadlift. Có phần tay cầm…